Miljön i fokus

Vår strävan är att tillverka produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

EPP är ett material som om det återvinns på rätt sätt gör minimalt miljöpåverkan. Vi strävar efter att minimera spill, återanvända restprodukter och att uppmana våra kunder att hantera materialet på samma sätt. Vi jobbar ständigt för att effektivisera transporterna genom smartare råvaruinköp och effektivare packningsmetoder. Minskade transporter ger många fördelar, mindre belastning för miljön och infrastruktur, lägre priser och säkrare leveranser.
Överskottsvärmen från vår arbetsprocess använder vi för att värma upp vår anläggning. Och även grannens. Att utnyttja energin maximalt är en del i vårt miljötänk.