EPP – flexibelt och effektivt

Vi arbetar med EPP som vi köper in som råvara i form av granulat. Vi köper en mycket liten dimension av pellets som vi sedan genom en process med tryck och värme kan anpassa till att få önskat storlek. Storleken på pellets ger olika densitet på slutmaterialet. Genom att köpa in råvaran i en liten dimension som vi sedan anpassar i vår egen process skapar vi effektivare transporter vilket är en vinst för kunden, för oss och inte minst för miljön.