BEWi förvärvar Por-Pac

BEWi förvärvar Por-Pac

BEWi, en av Skandinaviens största leverantörer av EPS-lösningar inom paketeringsindustrin och byggbranschen, har idag förvärvat verksamheten i Por-Pac och dess fabriker i Lindesberg och Skara.

Por-Pac tillverkar och marknadsför transportförpackningar och tekniskt formgods i cellplast och verkar främst som underleverantör till tillverknings- och fordonsindustrin.

Por-Pac formgjuter cellplast till alla branscher och i deras fabriker tillverkar företaget allt från läktarstolar till komponenter för bilindustrin. Produktionen sker i bolagets anläggningar i Lindesberg och Skara där man sysselsätter cirka 70 anställda.

BEWi tillverkar plastprodukter för förpacknings- och byggbranschen. Produktionen sker i 16 fabriker utspridda i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Koncernen är en stor producent av förpackningar i EPS och EPE/EPP för livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin samt EPS-isolering inom byggbranschen.